Universāla krāsa ārdarbiem

Universāla krāsa ārdarbiem

Materiāla nosaukums: Universāla krāsa ārdarbiem. 

Pieejamie tilpumi: 0,9 l, 2,3 l, 9,0 l. 

Iespējamās krāsas: balta, dzeltena, smilšu, pelēka, zaļa, ķiršsarkana, tumšbrūna, sarkanbrūna, ķieģeļu, melna.

Spīdums: matēta.

Materiāla paredzētā izmantošana: paredzēts betona, akmens, apmestu, ķieģeļu un citu minerālu virsmu krāsošanai. Piemērota gruntētu metāla un koka virsmu krāsošanai. Neizmantojiet putuplasta siltumizolācijas krāsošanai.

Izmantošanas joma: ēku fasādes un cokoli, betona sienas, sētas, vārti u.c.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: Universāla krāsa ārdarbiem
  • Pieejamība: Pieejams

Uzliesmojošs šķidrums un izgarojumi. Var izraisīt miegainību vai reiboni. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu vai plaisāšanu. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Sargājiet no siltuma / karstām virsmām / dzirkstelēm / atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. Lietojiet aizsargcimdus. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet mieru, novietojot elpošanai ērtā stāvoklī. Saturu / iepakojumu utilizējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem.      

Satur vaitspirtu, n-butilacetātu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Akrila kopolimērs

Uzklāšanas veidi:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 6–8 m2 / 125–175 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

3 stundas.

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

vaitspirts.

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

vaitspirts, šķīdinātājs 646.

Pārklājuma noturīgums pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret sadzīves mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

72–76 % atkarībā no krāsas toņa

Gaistošu organisko savienojumu saturs

Ne vairāk kā 430 g/l

Glabāšanas noteikumi un derīguma termiņš:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 24 mēnešiem kopš ražošanas datuma

Virsmas sagatavošana:

Virsmai jābūt sausai un notīrītai no taukvielām, netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotās virsmas iepriekš jāattīra no vecā nolobītā pārklājuma, izmantojot smilšpapīru vai krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Spīdošas virsmas jāslīpē, līdz tās kļūst matētas (ja iespējams). Nelīdzenumi jānošpaktelē.

Virsmas gruntēšana:

Metāliskās virsmas jānogruntē ar grunti LARAGRUNTS, GF-0119, LARAPRIM (iekšdarbiem) vai GF-0119, LARAPRIM, METALAK RAPID, LARAPRIM EP (āra darbiem), koka virsmas ar bezkrāsaino TEKSTUREKS AKVA, spēcīgi absorbējošas un irdenas minerālu virsmas — ar sastāvu DISP Base Tiefgrunts

Uzklāšana:

Krāsa pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 1–2 slāņus, katru no tiem nožāvējot ne mazāk kā 16 stundas. Darba instrumentus notīriet ar šķīdinātāju.