TEKSTUREKS AKVA

TEKSTUREKS AKVA

Preču zīme: TEKSTUREKS AKVA. 

Materiāla nosaukums: Dekoratīva aizsargkrāsa kokam. 

Pieejamie tilpumi: 1,0 l; 3,0 l; 10,0 l. 

Iespējamie toņi: Bezkrāsains, oregons, pīlādzis, palisandrs, sarkankoks, tīkkoks, ozols, purene, kadiķis.

Spīdums: pusglancēts.

Materiāla pielietojums: Dekoratīva aizsargkrāsa kokam telpās un ārpus tām.  Veido noturīgu segumu pret mitrumu, pelējumu, zilējumu un citiem faktoriem. Akcentē koka dabīgo tekstūru.

Pielietojuma joma: Koka mājas un sienas, sienu koka apmetums, verandas, sētas, žogi un citas koka konstrukcijas, koka un skaidu virsmas, saplāksnis, finieris.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: TEKSTUREKS AKVA
  • Pieejamība: Pieejams

Satur: 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu 2,10 g/l un konservantu, kas paredzēts produktam glabāšanas periodā, un satur bronopolu,  1.2-benzizotiazol-3(2Н)-onu, metiltiazolinonu. Sargāt no bērniem.  Iekļūstot acīs: uzmanīgi skalot ar ūdeni un vērties pēc palīdzības pie ārsta. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsties pēc palīdzības pie ārsta. Var izraisīt alerģisku reakciju

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

akrila dispersija

Uzklāšanas veidi:

ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienam slānim:

- zāģēts koks

- ēvelēts koks

 

1 l uz 6-8 m2 / 125 -160 ml uz 1 m2

1 l uz 12 - 14 m2 / 70 - 85 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

4 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

Ūdens

Šķīdinātājs instrumentu tīrīšanai:

Ūdens

Pārklājuma noturība pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret sadzīves mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

7 – 9 %

Gaistošu organisko savienojumu saturs (GOS):

Ne vairāk kā 40 g/l

Glabāšanas noteikumi:

temperatūrā no +5 līdz +30 °С cieši noslēgtā traukā līdz 36 mēnešiem kopš ražošanas datuma

SAGATAVOŠANA KRĀSOŠANAI

Apstrādājamajai virsmai jābūt attīrītai no taukvielām, tīrai un sausai. Iepriekš krāsoto virsmu attīriet no vecās krāsas ar skrāpja palīdzību.  Būs pietiekami, ja virsmas, kuras iepriekš bijušas apstrādātas ar TEKSTUREKS AKVA vai citiem koka aizsarglīdzekļiem, notīrīsiet ar cietu birsti.  Sapuvušos dēļus nomainiet pret jauniem.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Nogruntējiet ar bezkrāsas līdzekli TEKSTUREKS AKVA.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas rūpīgi jāsamaisa. Uzklājiet ar otu vai rullīti 1-2 kārtās temperatūrā, kas nav zemākā par +5 oC. Darba instrumentus notīriet ar ūdeni.