Par mums


Olaines ķīmiskā rūpnīca “BIOLAR” izvietota Olaines pilsētā, kas savukārt atrodas 20 km no Rīgas. “BIOLAR” kā viens no lielākajiem ķīmijas uzņēmumiem Latvijā, tika izveidots tālajā 1963 gadā uz Vissavienības zinātniskās ražošanas apvienības bāzes un tajā tika ražoti ļoti sarežģīti ķīmiskie un bioķīmiskie reaktīvi.

Patreiz rūpnīca darbojas divos novirzienos – ķīmisko vielu ražošana un laku – krāsu materiālu ražošana. Laku krāsu ražotnes produkcija tiek piedāvāta šajā mājaslapā. Plašāku informāciju par ķīmiskās ražotnes produkciju Jūs varat apskatīt šeit.

Ieviešot un izmantojot aktuālus ekoloģiskos standartus un ejot kopā ar mūsdienu laikmeta tendencēm, uzņēmuma kolektīvs saglabā tradicionālu pieeju ķīmiskajai produkcijai izstrādājot un ražojot drošus, visdažādākajām patērētāju prasībām atbilstošus laku - krāsu materiālus.

Uzņēmums ir ieviesis un sertificējis ISO9001, ISO14001 un ISO5001 standartus.


Energopārvaldības politika


Energopārvaldības sistēmas mērķis ir visa veida enerģijas efektīva izmantošana uzņēmumā. Uzņēmuma izpratnē energoefektivitāte ir kā iespēja sasniegt augstākus rezultātus produkcijas ražošanā un nodrošināt augstāku veiktspēju, izmantojot analogu vai zemāku enerģijas patēriņu par iepriekšējo līmeni. Energopārvaldības politikas ietvaros uzņēmums izvērtē energoefektivitāti kā vienu no būtiskākajiem kritērijiem jaunu tehnoloģisko iekārtu, rekonstrukcijas projektu un jaunu attīstības projektu realizācijai.

Energopārvaldības politikas ietvaros tiks:

1. Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām un citām ārējām prasībām, kas ir piemērojamas attiecībā uz organizāciju enerģijas lietošanas, enerģijas patēriņa un energoefektivitātes jomā.

2. Nepārtraukti uzlabota un pilnveidota enerģijas izmantošanas efektivitāte.

3. Komunicēts energopārvaldības sistēmas nozīmīgums organizācijā un veicināti personāla apmācību un pilnveides pasākumi.

4. Nodrošināta energopārvaldības mērķu un enerģijas mērķa rādītāju noteikšana, kā arī to sasniegšanai nepieciešamās informācijas un resursu pieejamība.

5. Nodrošināta energoveiktspējas rādītāju atbilstība organizācijas vajadzībām, kā arī rezultātu mērīšana un ziņošana noteiktajos intervālos.

6. Atbalstīta energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegāde, kā arī nodrošināta nepieciešamā projektēšana energoveiktspējas uzlabošanai.

7. Ņemti vērā energoveiktspējas uzlabojumi ilgtermiņā, kā arī pastāvīgi uzlabota organizācijas energoveiktspēja, veicot regulāras energopārvaldības sistēmas vadības pārskates.

8. Tiks noteikti konkrēti Enerģijas mērķi turpmākajiem gadiem un sekos līdzi to virzībai.