AQUACRYL

AQUACRYL

Preču zīme: AQUACRYL. 

Materiāla nosaukums: Universāla ūdens dispersijas emalja. 

Pieejamie tilpumi: 0,45 l, 0,8 l, 2,5 l.  0,35 l*, 0,7 l*, 2,1 l*.

* - bezkrāsainai bāzei (bāze С).

Iespējamās krāsas: balta, gaišpelēka, ziloņkaula, dzeltena, tumšzaļa, ķiršsarkana, tumšbrūna, melna.

Iespējama tonēšana, katalogi RAL, Monicolor, NCS u.c.

Spīdums: spīdīga, matēta.

Materiāla paredzētā izmantošana: universāla, tiksotropiska (nenotekoša) ūdens dispersijas emalja iekštelpu un āra darbiem.

Izmantošanas joma: paredzēta koka virsmu (baļķu, solu, skaidu plākšņu), dažādu minerālu virsmu (piemēram, betona un ķieģeļu sienu, ģipškartona) un iepriekš krāsotu vai gruntētu metāla virsmu krāsošanai.

Datu Drošības Lapā.  • Modelis: AQUACRYL
  • Pieejamība: Pieejams

Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2n)-ons, bronopols un 2-metil-2N-izotiazo-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargājiet no bērniem. Ja iekļūst acīs: uzmanīgi vairākas minūtes skalojiet acis ar ūdeni un apmeklējiet ārstu. Norīšanas gadījumā nekavējoties apmeklējiet ārstu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izpētiet instrukcijas tekstu un drošības pasākumus. Sīkāka informācija par bīstamiem komponentiem un drošības pasākumiem ir iekļauta Datu Drošības Lapā.

Augstāk minētā informācija pamatojas uz laboratorijas pētījumiem, praktiskās pieredzes un tiek piedāvāta visā mums pieejamajā pilnībā. Integrētā kompānijas sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001; ISO 14001; ISO 50001 prasībām, ļauj mums ražot  kvalitatīvu produkciju.

Visiem skaitliskajiem datiem ir rekomendējošs raksturs. Mūsu uzņēmums arī patur tiesības veikt izmaiņas iepriekš norādītajā informācijā, par to iepriekš nepaziņojot. Tā kā mēs nespējam ietekmēt apstākļus, kādos tiks uzklāts un izmantots šis materiāls, mēs atbildam vienīgi par tā kvalitāti un garantējam produkta atbilstību AS «Biolars» kvalitātes prasībām. Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot lietošanas pamācību vai izmantojot materiālu nolūkiem, kādiem tas nav paredzēts.

Saistviela:

Akrila dispersija

Uzklāšanas veidi:

Ota, rullītis, smidzinātājs

Patēriņš vienai kārtai:

1 l uz 6–8 m-8 / 125–160 ml uz 1 m2

Žūšanas laiks 20 °С temperatūrā:

4 stundas

Šķīdinātājs atšķaidīšanai:

Ūdens

Šķīdinātājs instrumentu mazgāšanai:

Ūdens

Pārklājuma noturīgums pret mazgāšanas līdzekļiem:

pret sadzīves mazgāšanas līdzekļiem

Negaistošu vielu saturs:

38–52 % atkarībā no krāsas un spīduma pakāpes

Gaistošu organisko savienojumu saturs (GOS)

Ne vairāk kā 60 g/l

Glabāšanas apstākļi:

temperatūrā no +5 līdz +35 °С cieši noslēgtā traukā līdz 36 mēnešiem kopš ražošanas datuma

 

SAGATAVOŠANĀS KRĀSOŠANAI

Virsmai jābūt sausai un notīrītai no taukvielām, netīrumiem un rūsas. Iepriekš krāsotās virsmas iepriekš jāattīra no vecā nolobītā pārklājuma, izmantojot smilšpapīru vai krāsas noņemšanas līdzekli LARAFĒNS ULTRA. Spīdošas virsmas jāslīpē, līdz tās kļūst matētas (ja iespējams). Nelīdzenumi jānošpaktelē.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA

Metāliskās virsmas jānogruntē ar grunti LARAGRUNTS, GF-0119, LARAPRIM (iekšdarbiem) vai GF-0119, LARAPRIM, METALAK RAPID, LARAPRIM EP (āra darbiem), koka virsmas ar bezkrāsaino TEKSTUREKS AKVA, spēcīgi absorbējošas un irdenas minerālu virsmas — ar sastāvu DISP Base Tiefgrunts

UZKLĀŠANA

Emalja pirms lietošanas ir jāsamaisa un, ja nepieciešams, ar ūdeni jāatšķaida līdz darba konsistencei. Uzklājiet 1–2 kārtas, katru no tām nožāvējot ne mazāk kā 4 stundas.   Darba instrumentus nomazgājiet ar ūdeni.